Helsedirektoratet sier nei til å selge snus uten tobakk i norske butikker, det er pinlig bakvendt byråkrati.