Helsedirektoratet sier nei til å selge snus uten tobakk i norske butikker, det er pinlig bakvendt byråkrati.

Forskning viser at tobakksfri snus er et mindre skadelig alternativ for nikotinbrukere. Allikevel er snus som ikke inneholder tobakk ulovlig å selge i Norge. Helsedirektoratet ønsker å beskytte nye ungdomsgenerasjoner mot nikotinavhengighet. De har bestemt at tobakksfrie produkt skal selges som legemiddel. Det er en dårlig strategi og direktoratet bør snu i denne saken.

Fra 1989 har det vært forbudt med nye nikotinprodukter på det norske markedet, men Helsedirektoratet har kunnet gi dispensasjon til nye tobakk- og nikotinprodukter som var bevist mindre helseskadelig for brukerne. 1. juli 2021 kom en ny godkjenningsordning. Ifølge den nye forskriften skal Helsedirektoratet legge særlig vekt på om nye produkt kan virke tiltrekkende på barn og unge og skape nye generasjoner med nikotinbrukere. Hensikten bak forskriften er god. Men den bygger på en urealistisk «nullvisjonstanke» om at ingen skal bruke nikotin.

Karl Erik Lund er tobakksforsker ved Folkehelseinstituttet. Han mener det er synd at det minst farlige nikotinproduktet får dårligere konkurransevilkår i Norge. I Dagsnytt 18 tirsdag sa han at hensynet til røykerne må veie tyngst. De står i fare for å utvikle alvorlige og dødelige sykdommer. Samfunnet og ikke minst de som røyker, trenger å gå over til et mindre skadelig alternativ. Markedstesting viser at tobakksfri snus er et produkt som appellerer til røykere. Lunds argumenter er både fornuftige og realistiske. Nikotinbruken i befolkningen kommer aldri til å bli helt borte. Flere produkter på markedet for tobakk- og nikotinbrukere som ønsker å prøve et mindre helseskadelig alternativ, er derfor en god strategi.

I dag må snusprodusenter tilsette tobakk i sine produkter for å få lov til å selge dem i vanlig butikk. Det er pinlig bakvendt byråkrati. I denne saken er det Helsedirektoratet som bør lytte til Folkehelseinstituttets faglige råd.