Praktisk anlagte ungdommer faller utenfor når karakterkravet til yrkesfag blir for høyt.

At flere ungdommer velger yrkesfag, er strålende. Men høyere karakterkrav betyr samtidig at praktikere med de svakeste karakterene ikke kommer inn. Det kan føre til mer utenforskap, som er et tap både for den det gjelder, for næringslivet og storsamfunnet.

Norge kommer til å mangle 90 000 fagarbeidere innen 2035. Allerede i dag sliter mange bedrifter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. NHO og andre interesseorganisasjoner har i en årrekke prøvd å få ungdom, og foreldrene deres, til å velge yrkesfag. Det ser ut til at innsatsen har lyktes. Flere har søkt yrkesfag i år. Det var 3100 flere søkere til en del yrkesfag enn til studieforberedende programmer. Interessen har presset karakterkravet opp på enkelte program. Unge som er praktisk anlagt, men som har svake karakterer, risikerer å ikke få plass.

Julie Brodtkorb, direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, har et poeng når hun etterlyser flere studieplasser innenfor bygg- og anleggsteknikk. I et debattinnlegg i NRK illustrerer hun godt hvilket tap det er når ungdommer, som ikke har lyktes med teoritunge fag, men som har et godt hode for praktisk arbeid, blir stående utenfor samfunnet. Næringslivet har bruk for dem, men uten fagbrev og formell kompetanse blir det vanskelig. Noen havner også helt utenfor. Mangel på mestring i skoleløpet gjør noe både med selvtilliten og psyken. Brodtkorb mener yrkesfag har blitt teoritungt. Hun krever at NAV jobber mer systematisk sammen med næringslivet slik at de som faller utenfor, fanges opp.

Nav i Trøndelag har heldigvis tatt tak i denne gruppa. Sammen med fylkeskommunen og arbeidsgivere har de et opplegg der unge uten fullført utdanning kan få skreddersydd oppfølging slik at de kan ta fagbrev. Regjeringen ønsker også å bruke en milliard kroner på å styrke yrkesfag i år.

Flere studieplasser på enkelte studieretninger kan uansett ha noe for seg. For mye teori og høyere karakterkrav stopper ei gruppe samfunnet trenger mer enn noen gang. Vi har ikke råd til å la dem falle utenfor arbeidslivet.