Praktisk anlagte ungdommer faller utenfor når karakterkravet til yrkesfag blir for høyt.