foto
Kommunedirektør og ordfører annonserte sammen behov for å dra i nødbremse, før valgte politikere hadde diskutert forslaget. Med dette satte kommunedirektøren premissene for hva de valgte skulle vedta noen timer senere, skriver debattantene. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Et felles ansvar for arbeidsplasser