foto
En langvarig tvist mellom to naboer endte opp med at den ene rev uthuset. Foto: Mariann Dybdahl

Å ha hjemmekontor kan være uforenlig med at naboen tar kappsaga fatt for å bygge platting