foto
Historiker Rolf Grankvist og arkeolog Axel Christophersen er uenige om Olav Trygvassons rolle som Trondeheims grunnlegger. Varaordfører Mona Berger under 100 årsjubileet for statuen av Olav Tryggvason på Torvet. Foto: Adresseavisen

La oss rugge litt på Olavstatuen