foto
Rapporten om vold og trusler mot eldre som disse forskerne har levert, har ført til sterke reaksjoner. Nå mener en professor at rapporten har svakheter. Bildet viser forskerne bak rapporten. Foto: Adresseavisen

Påstander om vold og overgrep mot eldre