Berøringsskjermer i bil kan være skyld i flere tusen ulykker. Det er oppsiktsvekkende funn.