OSLO: Snorre Valen (25) og Lars Myraune (65) er begge førstereisgutter i Stortinget. På litt forskjellige fartøy.