Som kulturinteresserte studenter setter vi stor pris på høstens satsing KulturAdressa, men vi mener at potensialet som ligger i et slikt bilag kunne vært utnyttet bedre.