Treng vi endringar i læreplanen for å møte trugsmål mot klimaet og demokratiet? Historia om ei jente frå Trondheim som vart drepen i Auschwitz, gir kanskje nokre svar.