Mens jeg skriver dette, svelger jeg en kvalmende følelse av i-landsproblem. Buhu, jeg har så mye å gjøre og jeg elsker alt jeg gjør, cry me a river.