Ansatte i Forsvaret som har et varsel på seg, bør ikke kunne forfremmes før varslingssaken er ferdig behandlet.