Statsrådens kritikk av grønt hydrogen gir inntrykk av at regjeringen er dårlig samkjørt.