foto
Mens NHO stiller seg uforstående til at LO avviste løsningsforslaget fra Riksmekleren, snakker LO om lekepenger. Bildet viser NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sinne og fortvilelse. Denne streiken kan vare lenge