Det er smålig og usosialt å kutte i bevilgningene til Matsentralen. Det er spesielt umusikalsk i en tid der stadig flere blir nødt til å stille seg i matkø.