foto
Forsvarsminister Vidkun Quisling med sin stab i Forsvarsdepartementet, januar 1933 . Foto: NTB / SCANPIX

Aviser og politikere pisket opp jødehat