Et så flott bygg i et av byens mest populære strøk, bør selvfølgelig brukes og tas vare på.