«Det var flaut. Så jeg brukte penger likevel, penger jeg ikke hadde» skriver mor til en elev i trondheimsskolen.