foto
Barnefødsler: Forventninger om ringvirkninger som befolkningsvekst synes viktig når kulturkroner skal deles ut. Foto: Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Må vite mer før vi premierer barnefødsler