foto
Vannlekkasje: 250 elever må omplasseres etter at noen har bedrevet omfattende hærverk på Strindheim skole. Foto: Vegard Eggen

Vandalene må stilles til ansvar