Sykepleierne på St. Olavs Hospital reagerer sterkt på at sykehusledelsen vil endre arbeidsrutinene slik at de får sju eller åtte flere arbeidsdager i året.