Om noen skal lykkes med å samle Trøndelag, så er det Odd Inge Mjøen.