Jeg er en av dem som har et veldig ambivalent forhold til dette fenomenet at vi i partipolitisk sammenheng har et parti som kaller seg «kristelig» – altså Kristelig Folkeparti.