foto
Utbredt problem: Søvnvansker er et av de vanligste helseplagene og fører til mange sykmeldinger. Terapi er den beste medisinen, men dessverre er det forsvinnende få som får slik behandling. Foto: Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Dårlig søvn koster altfor mye