Yrkesfag begynner endelig å bli en trend. Men økt status og flere søkere hjelper lite når vi ikke har nok lærlingplasser.