Mandag ble det norske registeret for klimakvoter lansert. Kvoteregisteret er det praktiske verktøyet som knytter Norges system for klimakvoter sammen med EU sitt, og som sikrer en effektiv handel med kvoter.