Det er svært dårlig klima- og næringspolitikk å fordrive og svekke den norske fiskeflåtens evne og mulighet til å høste på evigvarende fiskeressurser ved å satse på havvind, skriver næringen i denne kronikken. Foto: NTB / Scanpix

Havvind gir økt strømpris og fiskeriene ofres