Arbeidsinnvandrere er først og fremst håndtert i nasjonal politikk som de som skal produsere maten, husene og veiene våre; og ikke som medborgere.