Klimaomstillingen var vanskelig nok før Russlands invasjon av Ukraina, før energikrisen i Europa og før kraftpriskrisen her hjemme. Hva nå?