foto
- Vi forsvarer at Oslo ligger foran i vaksinasjoner. Men spriket kan ikke bli for stort, særlig ikke når en har vaksinert over 50 prosent, sier trondheimsordfører Rita Ottervik. Foto: Rune Petter Ness

Smittetallene i dag betyr noe helt annet enn ved juletider