foto
Av de som ikke rapporterer inn kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, oppgir flertallet at det er fordi det ikke hjelper å varsle og frykt for gjengjeldelser. Smak på det! De ansatte varsler ikke i frykt for represalier, skriver Sandaune.

Noe er råttent i Trøndelag