foto
Boligblokker på tre og fire etasjer og med nesten 200 leiligheter planlegges midt i herregårdslandskapet mellom Lade kirke og Ringve museum. De nye blokkene er tegnet inn til høyre for Ladetorget kjøpesenter, midt på bildet. Foto: Trondheim kommune

Enda et prosjekt som gir fortetting et dårlig rykte