foto
En tredjedel av kommunens kraftfond på 6–7 milliarder bør settes av til å bidra til å finansiere bygging av slike boliger, skriver Rødt-topper. Foto: Adresseavisen

Folk trenger bolig