Vårt fagmiljø må håndtere å formidle store funn, vi må tørre å dele hypoteser, men også stå inne for at de kan endres i takt med nye resultater.