Det er med stor glede og iver at vi denne uken ønsker hjertelig velkommen til Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen 2022, året Trondheim og Trøndelag er europeisk matregion.

I år står 170 utstillere klare til å ta imot sitt publikum på Trøndersk Matfestival, og med utelukkende trønderske råvarer og produkter til salgs er dette den klart største lokalmatfestivalen i Norge. Festivalen er gjort mulig gjennom et langsiktig og bredt samarbeid mellom mange parter. En god attest på hvor høyt nivået er fikk vi i 2019, da presidenten for IGCAT (den europeiske organisasjonen som tildeler statusen European Region of Gastronomy) Diane Dodd uttalte at dette nok var den beste matfestivalen i Europa.

Trøndelag har en naturlig plass som europeisk matregion fordi vi har storvolum matproduksjon og komplette verdikjeder innen sjømat og jordbruk. Dette volumet gjør at Trøndelag har flest småskala produsenter av mat og drikke i landet. Statistikken viser at trøndere er flinkest i landet til å kjøpe lokalprodusert mat og drikke. Og Michelin-restaurantene har gjort Trondheim til et internasjonalt reisemål for matelskere. Utstillerne på Trøndersk Matfestival vil i år også presentere sine produkt på engelsk, fordi vi venter besøk fra utenlandske matturister.

Vi mener at matdestinasjonen Norge bygges best nedenfra, med utgangspunkt i de kvalitetene som er lokalt, og videreutvikles rundt om i hele Trøndelag. Trøndersk Matfestival er en positiv demonstrasjon av hvilken matregion Trøndelag er, og under disse dagene er de samlede smakene og opplevelsene samlet i Trondheim på et brett. Dette må vi ikke ta for gitt, men i fellesskap arbeide for gode utviklingsmuligheter for lokalprodusert mat og drikke, både volum og småskala.

Nå har vi gjennomført Trøndersk Matfestivalen i to år med koronarestriksjoner. Takket være våre fleksible stjerner, som utstillerne på festivalen er, og et tålmodig publikum så har det blitt omsatt produkter disse årene også, dog i noe mindre skala enn normalt. Barneaktivitetene våre er populære, men de ble ikke mulig å gjennomføre under pandemien. Veien til det unge publikummet er viktig. De er våre fremtidige stjerner på produsentlaget, foredlingslaget og selvfølgelig også som framtidige forbrukere av trøndersk mat og drikke. Derfor er det ekstra artig at vi i år kan friste med 35 gratis aktiviteter for barn- og unge – de får tilberede og spise sin egen mat, og restavfallet skal barna kildesortere og kompostere selv.

Bryggerifestivalen samler seg rundt Olav Tryggvason statuen på Torvet til årets smaksfest. 30 håndplukkede bryggeri; 15 midtnorske, 13 nasjonale og to internasjonale bryggeri tar med seg over 300 ulike brygg. Gulating stiller med en egen bar med alkoholfritt øl og andre alkoholfrie drikker for deg som har lyst til å prøve smakfulle, alkoholfrie brygg. Bryggerifestivalen er en smaksfestival og etter to år med pandemi storgleder vi oss over at bryggerne i år skal få møte sine gjester over bardisken og uten å forholde seg til bordbestilling og bordservering.

2022 har vært et spesielt år på mange vis. Vi tror at det kan være året som skriver seg inn i moderne historie som det året vi ble ekstra opptatt av selvforsyning og matberedskap. Trøndelag har naturressurser godt egna for matproduksjon på land og i vann. I tillegg har vi matprodusenter, foredlingsbedrifter, kunnskapsbedrifter og forbrukere som anerkjenner og etterspør mat produsert i regionen vår. Dette er mye av identiteten, kulturen og verdiskapninga i Trøndelag. Trøndersk matproduksjon basert på forvaltning av ressursene i et evighetsperspektiv er framtida. Lokal matproduksjon er også den beste matberedskap et land kan ha, og er dessuten et globalt og solidarisk ansvar.

Det er mye vi ikke vet om framtida, men vi vet at vi skal fortsette å spise og drikke, og at vi må forvalte jorda og ressursene både på land og til havs på en klok måte, både i dag og i morgen. I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad og dannelsen av Norge, historien om Norge og Trøndelag er også historien om mat og drikke. En spredt bosetting der det produseres mat på de naturgitte ressursene er en kritisk forutsetning for oss som nasjon. Oi! Trøndersk Mat og Drikke arbeider ut ifra selskapets formålsparagraf «Oi! utvikler trøndersk mat og drikke». Vi tror det vil være stor entusiasme og verdiskapning med utgangspunkt i den trønderske matproduksjonen framover i tid, og håper at alle trøndere fortsatt vil være med på dette – til det beste for oss alle som lever og bor her.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe