foto

Da Jesus sto opp fra de døde… på andre påskedag?