foto
Innleggsforfatterne henstiller til lokale politikere om ikke å godta de foreliggende planer for utbygging av Gartneritomta. Her dronebilde over Ringve. Foto: Erik Børseth

Vern om lystgårdslandskapet på Lade