Marte Michelets bok fra 2018, «Hva visste hjemmefronten» har nå ført både til motbok og motbok mot motboka. Foto: Ørn E. Borgen

Har ikke historikerne fasiten heller?