foto
Fra rurale områder over hele Europa finnes eksempler på bildeling, innbyggerbasert kollektivtransport, fleksible kollektivruter, autonome busser, skriver innleggsforfatteren. Foto: Privat

Sammen for nye transportløsninger i distriktene