Geirmund Lykke er skuffet over at opposisjonen på Stortinget av Frp, Sp, Ap, SV, MDG stemte for å lempe skjenketiltakene. Foto: Mariann Dybdahl

Bekymringsfullt verdivalg