foto
Fra venstre blikkenslagersvenn June Slettstrand (Mælen Blikk og Ventilasjon AS), servicetekniker Aleksander Waagenes (Trønderblikk AS) og lærling Joachim T. Steen (Icopal Tak AS Region Nord). Bedriftene Trønderblikk AS og Icopal Tak AS Region Nord jobbet med prosjektet Powerhouse og hadde lærlinger med på jobben. Bildet er tatt i forbindelse med kinoreklamen Opplæringskontoret laget. Foto: Camilla Moe Rødven – Studio Prud

Ta et samfunnsansvar - bruk bedrifter som har lærlinger i arbeid