Jeg har i den siste tiden lest flere innlegg med negative ytringer fordi biltrafikken på Bakklandet har avtatt.