Kvaliteten på et samfunn bør måles ut fra hvordan vi behandler våre svakeste. På dette området mislykkes norske politikere.