Rehabiliteringstjenester ved sykelig overvekt; kvaliteten som ble kastet ut med badevannet.