Det er til enhver tid en rekke saker som er av stor betydning for enhver landsdel, også vår. Ingen saker er viktigere enn de blir gjort til. Uten oppmerksomhet blir heller ikke sakene viktige.

I mangel av en regionavis som følger opp saker av strategisk betydning for regionen over tid, er derfor spørsmålet om vi har strukturer og folk som makter å definere og følge opp saker overfor oss selv og nasjonale myndigheter. Jeg vil påstå at mangel på regional vilje og evne er et problem for regionen, som svekker våre muligheter til å drive gjennom viktige saker for oss som bor her. La meg ta noen eksempel:

1. Siva. Det er få statsforetak med hovedkontor og administrasjon i Trondheim og Midt-Norge, Siva er et av dem. Selskapet driver med næringseiendom og infrastrukturinvesteringer i hele Norge for å utløse næringsaktivitet og verdiskaping. Videre har selskapet ansvaret for delfinansiering og kvalitetsutvikling av næringshager, inkubatorer og annen infrastruktur for innovasjon nasjonalt. Siva er dermed et unikt og nasjonalt kompetansemiljø med base her. I forbindelse med regionreformen er selskapet foreslått nedlagt og splittet opp mellom de nye fylkeskommunene. Å splitte opp et lite kompetansemiljø i ti deler er sannsynligvis en dårlig idé med tanke på oppgavene som skal løses. At Midt-Norge mister et av få nasjonale miljø gjør forslaget ekstra dårlig for oss.

Les også: Trøndelag kan vinne i kampen om datasentrene

2. Elektrifisering av Trønderbanen og flytting av godsterminalen i Trondheim. Dette er infrastrukturprosjekt det har vært jobbet med i tiår herfra. Og om vi sammenligner med jernbaneinvesteringer i andre landsdeler er de forsiktige. Likevel er fremdriften forsiktig og det er fremdeles opportunt med omkamper knyttet til teknologivalg. Prosjektene er svært viktige for å knytte regionen tettere sammen og muliggjøre en fornuftig byutvikling i Trondheim.

3. Bygging av nytt sykehus på Nordmøre. Etter en strevsom prosess, knyttet til plassering av nytt sykehus, skulle investeringsbeslutning nå være tatt og bygging mer eller mindre i gang. Det er viktig for hele regionen at et skikkelig sykehus nå blir bygd og at den delen av regionen sikres et skikkelig helsetilbud i egnede lokaler.

Les også: Foreslår å legge ned Siva og andre statlige etater

4. Sikring av kraftforsyning og elproduksjon i regionen. Etter en periode med svært høye regionale strømpriser blir dette sikret gjennom ny kraftlinje og utbygging av vindmøller på kysten. Det er store investeringer som skaper stor aktivitet i seg selv, og et prosjekt av stor regional og nasjonal betydning hva gjelder forsyningssikkerhet og produksjon. Man kan likevel få inntrykk av at prosjektet er omstridt og dårlig.

5. Bygging av psykiatrisenter på St. Olav. Dette mangler ennå, på tross av at det har vært jobbet med i lang tid, og betyr at regionsykehuset vårt mangler viktig infrastruktur for en stor pasientgruppe.

6. Finansiering av campussamling ved NTNU og bygging av Ocean Space Center i Trondheim. En av regionens viktigste fortrinn er universitets og forskningsmiljøene våre. Det skal forhåpentligvis gjøres betydelige investeringer i årene som kommer for å videreutvikle våre viktigste nasjonale institusjoner, også for å kunne ta nye internasjonale posisjoner. Vi bør bygge opp nye, nasjonale forskningsinstitusjoner og kapasiteter fremover. Jeg trenger ikke argumentere for hvorfor dette er avgjørende viktig for oss som bor her.

Opptatt av debatt? Les også: Jeg klarer ikke å finne en shorts som dekker hele rumpa. Hvorfor må jeg gå til herreavdelingen?

7. Ivaretakelse av viktige næringer og identifisering av nye som kan skape aktivitet, kapital og kompetanse/beslutninger i landsdelen. Det skjer mye bra her, men vår oppmerksomhet og dermed felles forståelse av hva som skjer og hva som har potensial vil jeg hevde er begrenset.

Denne lista er ikke utfyllende. Det er heller ikke slik at mange ikke er engasjerte i disse prosjektene, eller at det ikke jobbes godt med dem. Jeg opplever likevel at om vi sammenligner oss selv med steder som Oslo, Bergen og Stavanger, så er det der en bedre felles forståelse av hvilke saker som er viktige og hvordan de skal arbeides med for å sikre gjennomslag og framgang.

Mer debatt: Når overvektige skal kose seg , sitter «styggen på ryggen» og ødelegger gleden

Videre tror jeg at en felles, regional prioritering og satsing er viktig. Stortingsbenkene våre må til enhver tid vite hva som prioriteres og hvorfor. Dette gjøres til en viss grad i dag, men det kan bli bedre. Fylkesordføreren og ordføreren i Trondheim har videre helt sentrale posisjoner for kontinuerlig å løfte frem de viktigste sakene våre.

Ideelt burde dette vært en selvsagt og sentral del av landsdelens offentlighet. Her bør våre viktigste redaksjoner gå i seg selv og diskutere om de ønsker å bidra til å løfte frem viktige saker for landsdelen fremover. Om det ikke er mulig, må vi diskutere andre måter å kontinuerlig gjøre sakene våre viktige på. Næringslivets organisasjoner, LO, NTNU, Helseforetaket og andre har også viktige roller å spille – mitt poeng beskrives best med et sitat av Jon Leirfall: Kom dere på banen!

Hør våre kommentatorer og gjest Per Olav Hopsø snakke om nytt Trøndelag, nytt Arbeiderparti og sommerferie

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten