foto
Det er et bredt folkelig engasjement i Trondheim mot at Abbasi-familien skal returneres til Afghanistan. Denne saken viser at menneskelige hensyn ikke veier tungt nok i asylsaker, skriver Adresseavisen på lederplass. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Menneskelige hensyn må telle mer i asylsaker