Slik mener NTNU at IKT og økonomimiljøene kan bindes tettere sammen samtidig som den sammenhengende parken ivaretas. Foto: Eggen Arkitekter

Innovasjonsløype mellom Gløshaugen og Elgeseter