Amerikanske soldater på Værnes utfordrer basepolitikken, men sikrer også alliansen med USA.

Amerikanske marinesoldater vil være på Værnes til enhver tid, som en del av den såkalte rotasjonsbaserte treningen. Det går fram i en artikkel i Klassekampen lørdag. Som Adresseavisen skrev på lederplass i 2016, utfordrer amerikanernes nærvær på Værnes basepolitikken, som tilsier at ingen fremmede makter skal ha baser på norsk grunn med mindre Norge er i en krigssituasjon. Basepolitikken må stå støtt, men Norges svake forsvarsevne gjør det nødvendig å sikre at våre allierte kan støtte oss i en krise.

LES LEDEREN: Værnes utfordrer basepolitikken

I en krigs- eller krisesituasjon vil det norske forsvaret bryte sammen etter kort tid, skrev forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i en gradert rapport Klassekampen fikk tilgang til i sommer. En tydeligere beskjed om at vi er avhengige av våre allierte for å forsvare oss, er det vanskelig å tenke seg.

Også forhold innad i NATO gir grunn til bekymring. Det har lenge vært strid om hvordan artikkel 5, som sier at et angrep på ett NATO-land er et angrep på alle medlemslandene, skal tolkes. President Donald Trump har dessuten gitt uttrykk for misnøye med USAs rolle i alliansen. Da er det nødvendig å sikre at amerikanerne føler at alliansen med Norge forplikter, slik at vi kan regne med deres hjelp i en krise. Amerikansk nærvær på norsk jord bidrar til det.

LES KOMMENTAREN: Og bakom synger Putin

«SV er bekymret», sier Torgeir Strøm (SV) til Trønder-Avisa. Han sikter ikke til Norges forsvarsevne, men til at russerne kan oppfatte den økte amerikanske tilstedeværelsen som en provokasjon. Den russiske ambassadøren har, ikke overraskende, advart om at økt amerikansk tilstedeværelse i Norge kan skade vårt diplomatiske forhold til Russland. Strøm har rett i at vi ikke bør provosere russerne unødig, men frykten for å tråkke Putin på tærne kan ikke styre norsk sikkerhetspolitikk.

At Russland rynker på nesa når USA trapper opp sitt nærvær i strategisk viktige områder, er som forventet. Regjeringen må veie hensynet til å bevare et godt forhold til Russland opp mot norsk sikkerhet. Da må vi både styrke vår forsvarsevne og forsikre russerne om at rammene rundt NATO-samarbeidet er uendret. Det blir en hårfin balansegang. Hvis amerikanernes tilstedeværelse på Værnes kan holdes innenfor gjeldende basepolitikk, bør det la seg gjøre.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter