Restaureringen av Torget i Trondheim er krevende. Men bedre kommunikasjon og planlegging kunne ha skapt en mer levelig situasjon for dem som driver næringsvirksomhet der.