– Hvorfor går du tur når du ikke har en hund å lufte, spurte en eldre berliner-kvinne meg en gang.Det var den gang berlinerne nøyde seg med å gå enten til strikketøyet eller nærmeste kneipe. Det var mosjon nok.